Przejdź do treści

Park im. Mieczysława Dukieta

Renowacja Parku im. Mieczysława Dukieta

    Foto: ParkM Pracownia Projektowa

    W ramach projektu zrewitalizowany zostanie Park im. Mieczysława Dukieta w sposób podkreślający jego specyficzne tarasowe ukształtowanie. Zmodernizowane zostaną elementy małej architektury i wyposażenia parku (m.in. fontanny, które zyskają nowoczesną formę – w tym możliwość korzystania z nich jako formy placu wodnego), a przestrzeń parkowa zostanie uzupełniona o nowe atrakcyjne elementy,… Czytaj dalej »Renowacja Parku im. Mieczysława Dukieta