Renowacja Parku im. Mieczysława Dukieta

W ramach projektu zrewitalizowany zostanie Park im. Mieczysława Dukieta w sposób podkreślający jego specyficzne tarasowe ukształtowanie. Zmodernizowane zostaną elementy małej

Czytaj więcej