Przejdź do treści

Renowacja Parku im. Mieczysława Dukieta

Foto: ParkM Pracownia Projektowa

W ramach projektu zrewitalizowany zostanie Park im. Mieczysława Dukieta w sposób podkreślający jego specyficzne tarasowe ukształtowanie. Zmodernizowane zostaną elementy małej architektury i wyposażenia parku (m.in. fontanny, które zyskają nowoczesną formę – w tym możliwość korzystania z nich jako formy placu wodnego), a przestrzeń parkowa zostanie uzupełniona o nowe atrakcyjne elementy, takie jak schody terenowe z siedziskami oraz leżakami. Kompleksowej modernizacji poddane zostanie oświetlenie parkowe, a nasadzenia zieleni pozwolą stworzyć nowe aranżacje istniejących wnętrz parkowych. Zmodernizowana i rozbudowana zostanie publiczna toaleta, która na górnej kondygnacji uzupełniona zostanie o toaletę dla osób niepełnosprawnych i dodatkową funkcję galeryjno-wystawienniczą.

Wykonawcą inwestycji została firma – PARK-M POLAND sp. z o.o. ze Starego Sącza

Foto: ParkM Pracownia Projektowa