Przejdź do treści

Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie za ofiarną służbę strażaków

Fot. Paweł Szeliga

Jedno Złote i sześć Srebrnych Jabłek Sądeckich wręczył dziś starosta nowosądecki Marek Pławiak wyróżniającym się druhom z terenu miasta i gminy Muszyna.

Starosta wziął udział w uroczystych obchodach Gminnego Dnia Strażaka, który świętowano na muszyńskim rynku. Złotym Jabłkiem Sądeckim uhonorował druha Stanisława Franczaka z OSP w Złockiem. Srebrnymi wyróżnił druhów Jacka Tlałkę i Bartosza Gawęckiego (obaj z OSP w Muszynie), Krzysztofa Piotrowskiego i Andrzeja Źrołkę (obaj z OSP w Szczawniku) oraz Jerzego Janiszewskiego (OSP w Złockiem) i Stanisława Bołoza (OSP w Żegiestowie).

Specjalny Dyplom Starosty Nowosądeckiego otrzymał druh Władysław Klóska (OSP w Żegiestowie). Starosta Marek Pławiak podziękował mu w ten sposób za wieloletnią, ofiarną ochotniczą służbę i działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie. Okolicznościowy grawerton starosta przyznał natomiast druhowi Adamowi Tlałce (OSP w Muszynie).

– To wyraz uznania za wieloletnią ofiarną i bezinteresowną służbę na rzecz mieszkańców Sądecczyzny – podkreślił starosta Marek Pławiak. – Ochotnicze Straże Pożarne są podstawą systemu bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim. Poświęcenie i pasja niesienia pomocy innym zasługuje na najwyższe laury. Tym bardziej, że druhowie ochotnicy poświęcają w ten sposób bliźnim swój czas, zdrowie i siły.

Obchody gminnego dnia strażaka były też okazją do wręczenia odznaczeń resortowych. Uhonorował nimi druhów starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu. Odznaki i wyróżnienia wręczył też strażakom burmistrz Muszyny Jan Golba.

/(szel) Fot. Paweł Szeliga