Przejdź do treści

Wystartowało XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

Dzisiaj rozpoczęło się XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, pod hasłem: „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”.

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju to największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku w forum weźmie udział ponad 4500 gości z Europy, Azji Centralnej, USA. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów.

Założenia organizacyjne:
6 sesji plenarnych
Ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów
Warsztaty
Prezentacje narodowe i regionalne

Planowany przebieg:
Dzień 1:

Inauguracyjna sesja plenarna
Debaty panelowe
Bloki programowe
Wydarzenia Kulturalne

Dzień 2:
Dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
Debaty panelowe
Bloki programowe
Wydarzenia Kulturalne
Gala Nagród

Dzień 3:
Dwie sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
Debaty panelowe
Bloki programowe
Wydarzenia Kulturalne
Zakończenie Forum

Ścieżki programowe:
Biznes i Zarządzanie
Europa i Świat
Europa Karpat
Forum Bezpieczeństwa
Forum Energetyczne
Forum Innowacji
Forum Ochrony Zdrowia
Forum Cyberbezpieczeństwa
Forum Regionów
Polonijne Forum Ekonomiczne
Inwestycje i Rozwój
Nowa Gospodarka
Państwo i Reformy
Polityka Międzynarodowa
Społeczeństwo
Wydarzenia Specjalne
Nagrody Forum:
Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:
Człowiek Roku
Firma Roku
Nowa Kultura Nowej Europy
Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.

/źródło: www.forum-ekonomiczne.pl