Przejdź do treści

W Krynicy powstanie szpital covidowy i izolatorium

Szpital - for. pixabay.com

Zgodnie z decyzją wojewody małopolskiego Łukasza Kmity od połowy listopada w Krynicy-Zdroju zacznie działać szpital II stopnia dla chorych na COVID-19. W szpitalu ma być przygotowanych dwieście łóżek.

– Placówka zostanie utworzona w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, a za jej przygotowanie i uruchomienie odpowiada spółka Skarbu Państwa Tauron – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Oprócz tego, w krynickim sanatorium Continental zostanie utworzone izolatorium na około 150 łóżek.

– Z dnia na dzień przybywa chorych. Nadzór nad szpitalem covidowym i izolatorium przejmie nasz szpital powiatowy w Krynicy-Zdroju. Mam nadziej, że nie wystąpi u nas problem z brakiem personelu medycznego, szczególnie pań pielęgniarek. W sanatoriach są zatrudnione pielęgniarki i po rozmowach z dyrektorami tych palcówek problem powinien zostać rozwiązany. Rozmawiałem również z wojewodą na temat ewentualnego wsparcia szpitali przez lekarzy. Zadeklarował, że jeśli będzie taka potrzeba – skieruje tutaj lekarzy koordynatorów. – Dodaje starosta Marek Kwiatkowski.