Przejdź do treści

Sądecczyzna. Współpraca policjantów z władzami muszyńskiego samorządu i stowarzyszenia przynosi realne efekty

foto. Komenda Miejskia Policji w Nowym Sączu

Nowy wygląd i częściowy remont pomieszczeń komisariatu w Muszynie oraz sfinansowanie dodatkowych służb, które wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców to zasługa wieloletniego finansowego wsparcia Policji przez muszyński samorząd. Wczoraj funkcjonariusze tamtejszego komisariatu wzbogacili się także o dwa nowe radiowozy.

29 stycznia policjanci z Muszyny, w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – insp. Jarosława Tokarczyka i Komendanta Komisariatu Policji w Muszynie – kom. Arkadiusza Kroka, odebrali kluczyki do dwóch nowych radiowozów. Przekazali im je Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – dr Jan Golba oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klucz Muszyński”, a zarazem Radny Powiatu Nowosądeckiego – Andrzej Gancarz.

Szef sądeckich policjantów, insp. Jarosław Tokarczyk wręczając Burmistrzowi Golbie okolicznościowy grawerton, podkreślił, że kwota którą muszyński samorząd wspiera Policję, od wielu lat, rok rocznie przekracza 50 tys. złotych. Dzięki temu można było sukcesywnie remontować komisariat oraz wzmocnić jednostkę dodatkowymi służbami, które w znacznym stopniu przekładają się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów tak licznie odwiedzających ten region. Finansowe wsparcie, które udzieliły władze Muszyny pozwoliło na poprawę warunków w jakich przyjmowani są interesanci, a także na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy. Stała pomoc finansowa jaką komisariatowi udziela Burmistrz Jan Golba i radni stanowiła przyczynek, do przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku termomodernizacji budynku komisariatu, który zyskał nowy wygląd. Od takiego dofinansowania zależy również zakończenie tej inwestycji. Komendant podziękował również burmistrzowi za pomoc w uzyskaniu finansowego wsparcia przy zakupie radiowozów.

Równie ciepło Komendant Tokarczyk dziękował Prezesowi Gancarzowi, reprezentującemu Stowarzyszenie „Klucz Muszyński”, które współfinansowało zakup przekazanych dzisiaj radiowozów – oznakowanego marki Opel Astra Sports Tourer oraz nieoznakowanego marki Hyundai I20. Pojazdy te zostały zakupione w połowie z budżetu Policji, a w połowie z budżetu stowarzyszenia. Dzięki wsparciu Klucza Muszyńskiego funkcjonariusze otrzymali również rzutnik multimedialny do projekcji kryminalistycznej.

Burmistrz Jan Golba pogratulował Komendantowi pozyskania nowych samochodów, a policjantom życzył bezpiecznej służby z ich wykorzystaniem. Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, że ta przychylność i finansowe wsparcie gwarantuje Policji większą możliwość zrealizowania ustawowych zadań i osiągnięcia oczekiwanych przez społeczeństwo efektów w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. To też przykład wzorowej współpracy Policji z muszyńskim samorządem i stowarzyszeniem, które tak godnie reprezentują uzdrowisko.

/źródło: KMP Nowy Sącz