Zaloguj się

Wiadomości

Najnowsze informacje
Podsumowanie debaty ewaluacyjnej pn. „Bezpieczny pieszy” zorganizowanej przez krynickich policjantów

Podsumowanie debaty ewaluacyjnej pn. „Bezpieczny pieszy” zorganizowanej przez krynickich policjantów

Żadna uwaga dotycząca poprawy bezpieczeństwa nie pozostała bez odpowiedniej reakcji – podsumowanie debaty ewaluacyjnej pn. „Bezpieczny pieszy” zorganizowanej przez krynickich policjantów.

„Bezpieczny pieszy” – takie hasło przyświecało ewaluacyjnej debacie społecznej zorganizowanej przez krynickich policjantów w środę, 25 września 2019 roku w Świetlicy Środowiskowej „Jutrzenka” w Mochnaczce Wyżnej. Było to kolejne spotkanie, którego celem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Policją a społecznością lokalną.

Gospodarzami debaty byli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju, a wśród zaproszonych gości byli radni, sołtysi oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy Krynica-Zdrój, których przywitał podkom. Sebastian Lubański, kierownik Referatu Prewencji krynickiej jednostki Policji. Podczas środowego spotkania policjanci podsumowali stan realizacji wniosków i postulatów, które wspólnie wypracowano na debacie wyjściowej, zorganizowanej w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Uczestnicy grudniowej debaty poruszyli nurtujące ich problemy związane z lokalnym bezpieczeństwem. Uwzględniając oczekiwania i potrzeby mieszkańców, wspólnie zdiagnozowano zagrożenia oraz nakreślono kierunki działań, które mają przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Krynica-Zdrój. Wówczas uczestnicy spotkania położyli duży nacisk na potrzebę działań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach, konieczność utworzenia przejść dla pieszych w rejonach szkół oraz wzmożenia działań Policji na krynickich drogach.

Podczas środowego spotkania policjanci omówili działania podjęte przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zaprezentowali efekty działań przeprowadzonych od momentu debaty wyjściowej. Omówione zostały również działania profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone w krynickich szkołach. Po zakończeniu części wykładów zebrani przystąpili do dyskusji podsumowującej obydwa spotkania.

/źródło: KMP Nowy Sącz

Powiązane posty