Przejdź do treści

Podsumowanie debaty ewaluacyjnej pn. „Bezpieczny pieszy” zorganizowanej przez krynickich policjantów

Podsumowanie debaty ewaluacyjnej pn. „Bezpieczny pieszy” - fot. KMP Nowy Sącz

Żadna uwaga dotycząca poprawy bezpieczeństwa nie pozostała bez odpowiedniej reakcji – podsumowanie debaty ewaluacyjnej pn. „Bezpieczny pieszy” zorganizowanej przez krynickich policjantów.

„Bezpieczny pieszy” – takie hasło przyświecało ewaluacyjnej debacie społecznej zorganizowanej przez krynickich policjantów w środę, 25 września 2019 roku w Świetlicy Środowiskowej „Jutrzenka” w Mochnaczce Wyżnej. Było to kolejne spotkanie, którego celem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Policją a społecznością lokalną.

Gospodarzami debaty byli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju, a wśród zaproszonych gości byli radni, sołtysi oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy Krynica-Zdrój, których przywitał podkom. Sebastian Lubański, kierownik Referatu Prewencji krynickiej jednostki Policji. Podczas środowego spotkania policjanci podsumowali stan realizacji wniosków i postulatów, które wspólnie wypracowano na debacie wyjściowej, zorganizowanej w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Uczestnicy grudniowej debaty poruszyli nurtujące ich problemy związane z lokalnym bezpieczeństwem. Uwzględniając oczekiwania i potrzeby mieszkańców, wspólnie zdiagnozowano zagrożenia oraz nakreślono kierunki działań, które mają przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Krynica-Zdrój. Wówczas uczestnicy spotkania położyli duży nacisk na potrzebę działań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach, konieczność utworzenia przejść dla pieszych w rejonach szkół oraz wzmożenia działań Policji na krynickich drogach.

Podczas środowego spotkania policjanci omówili działania podjęte przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zaprezentowali efekty działań przeprowadzonych od momentu debaty wyjściowej. Omówione zostały również działania profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone w krynickich szkołach. Po zakończeniu części wykładów zebrani przystąpili do dyskusji podsumowującej obydwa spotkania.

/źródło: KMP Nowy Sącz