Intensywne opady deszczu spowodowały wiele strat na terenie gminy Muszyna. Zniszczeniu uległy przede wszystkich nawierzchnie dróg.

Taka sytuacja jest na drodze gminnej w Wojkowej, gdzie została zniszczona nawierzchnia asfaltowa oraz korpus drogi, podmyte pobocza na długości ponad 3,5 km; uszkodzone i zamulone zostały rowy i cieki odwadniające wzdłuż drogi oraz przepusty i mosty w ciągu drogi. Urwane są bariery ochronne z mostów i przepustów, uszkodzone przyczółki mostów, naruszona konstrukcja mostów.

Na alei Zdrojowej (Podzilne) została zniszczona nawierzchnia drogi na długości około 1000 m, uszkodzeniu uległy przepusty, zniszczone są rowy odwadniające.

Na ul. Ogrodowej (Malnik) została zniszczona nawierzchnia na długości około 500 m, a na Łopacie Polskiej (Żegiestów) na długości 1000 m.

Fot. UMiG Muszyna