Przejdź do treści

Krynica przyjazna dużym rodzinom i seniorom

Krynica karta seniora

Gmina Krynica-Zdrój niedawno dołączyła do grupy miejscowości, w których funkcjonują lokalne karty zniżkowe dla dużych rodzin oraz dla seniorów. W ramach Programów: Krynicka Karta Rodziny oraz Krynicka Karta Seniora mieszkańcy Gminy mają do swojej dyspozycji pakiet ulg i rabatów na usługi i towary oferowane przez Gminę oraz lokalnych przedsiębiorców mających status Partnera Programów. Programy stanowią lokalna formę ogólnopolskich programów funkcjonujących od pewnego czasu Karty Dużej Rodziny oraz Karty Seniora.

Krynicka Karta Rodziny oraz Krynicka Karta Seniora są wdrażane z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych i promowaniu modelu rodziny wielodzietnej, a także w celu wparcia i wzmocnienia potencjału seniorów i ich aktywizowania w życiu społecznym poprzez zwiększenie dostępności, dla wymienionych grup społecznych, lokalnych zasobów kultury, sportu, usług komunikacji gminnej i innych dóbr sprzyjających rozwojowi.

Pierwsze Krynickie Karty Rodziny zostały uroczyście wręczone w dniu 6 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przez Dariusza Reśko, Burmistrza Krynicy-Zdroju. Użytkownikiem Karty może zostać każdy mieszkaniec Gminy Krynicy-Zdroju, będący członkiem rodziny wielodzietnej, tj. z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku w przypadku dziecka kontynuującego naukę.

Krynickie Karty Seniora wydawane są już od początku stycznia br. w Urzędzie Miejskim. Użytkownikiem Krynickiej Karty Seniora może zostać każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 60 lat.
Oba Programy: Krynicką Kartę Rodziny i Krynicką Kartę Seniora, które są lokalną formą ogólnopolskich programów adresowanych do dużych rodzin oraz seniorów, uważam za bardzo cenne przedsięwzięcia. Programy te z powodzeniem funkcjonują w innych miastach, dlatego w zakresie prowadzonej przez Gminę polityki prorodzinnej i senioralnej, które są dla nas bardzo istotne, staramy się czerpać z dobrych praktyk i wdrażać sprawdzające się rozwiązania – mówi Dariusz Reśko, Burmistrz Krynicy-Zdroju. Programy stanowią wartościową inicjatywę zarówno dla dużych rodzin i seniorów, a także dla lokalnych przedsiębiorców. Portfele rodzin wielodzietnych oraz osób starszych, do których adresowane są programy, niejednokrotnie są mniej zasobne, a użytkowanie Kart daje szanse na zakup produktów i różnego rodzaju usług po preferencyjnych cenach. Natomiast lokalne firmy będące Partnerami Programów mają zapewnioną reklamę, opinię przedsiębiorstwa przyjaznego mieszkańcom Gminy oraz mają możliwość pozyskania nowej grupy klientów. Cały czas staramy się dostosować ofertę do realnych potrzeb mieszkańców i zachęcamy krynickich przedsiębiorców do przystąpienia do Programów – dodaje D. Reśko.

Krynicka Karta Rodziny wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku złożonego w OPS w Krynicy-Zdroju. Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny posiadającej minimum troje dzieci, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Krynicka Karta Seniora wydawana jest bezterminowo w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, na podstawie złożonego wniosku.
Formularze wniosków oraz zasady użytkowania Kart dostępne są w OPS i w Urzędzie Miejskim oraz internetowo: www.krynica-zdroj.pl , zakładki: Krynicka Karta Rodziny i Krynicka Karta Seniora.
Aktualnie posiadacze Krynickiej Karty Rodziny i Krynickiej Karty Seniora mogą korzystać ze zniżek świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Krynicy-Zdroju: w Centrum Kultury – 28% na projekcje filmowe, w MOSiR 50% na wejście na siłownię i na ślizgawkę. Użytkownicy Krynickiej Karty Rodziny mają prawo do ulgi w komunikacji uzdrowiskowej: bilet normalny- 1 zł, bilet ulgowy 0,50 zł.

Na bieżąco aktualizujemy otwarty katalog Partnerów Programów, którzy oferują zniżki i rabaty na swoje towary i usługi. Partnerem może być każda osoba fizyczna, firma, instytucja i inny podmiot, który włączy się w dowolnym czasie do współpracy w ramach Programu Krynicka Karta Rodziny i Krynicka Karta Seniora, realizując zadeklarowane przez siebie zniżki dla użytkowników Kart – mówi Dariusz Reśko. Partnerzy przystępują do Programów na zasadzie dobrowolności i partnerstwa wypełniając deklarację przystąpienia do Programów, które dostępne są w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego w naszym Urzędzie oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl. Gorąco zachęcam krynickie firmy do wspierania i aktywizowania naszych lokalnych dużych rodzin i seniorów przez dołączenie do Programów. Dziękuję natomiast tym Partnerom, którzy już zadeklarowali swój udział w tej cennej dla mieszkańców inicjatywie i realizują dla nich zniżki i rabaty. Mam nadzieję, że katalog krynickich Partnerów Krynickiej Karty Rodziny i Krynickiej Karty Seniora będzie się systematycznie powiększać, co, jestem pewien, korzystnie wpłynie nie tylko na aktywizację naszych wielodzietnych rodzin i seniorów, ale także dodatnio wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości – dodaje Burmistrz Krynicy-Zdroju.
Informacje dla krynickich przedsiębiorców dotyczące przystąpienia do Programów na zasadach Partnerstwa oraz możliwości uzyskania Krynickiej Karty Seniora można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, tel. 18 472 55 07, e-mail: krynica@onet.pl

Informacje dotyczące możliwości uzyskania Krynickiej Karty Rodziny można uzyskać telefonicznie: 18 471 07 77 lub e-mail: opsspskrynica@poczta.onet.pl

Szczegóły dotyczące obu Programów oraz aktualny katalog zniżek dostępny jest na stronie: www.krynica-zdroj.pl