Przejdź do treści

Hotele z Sądecką Marką Turystyczną

Hotele z Sądecką Marką Turystyczną - Fot. Maria Olszowska

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel wręczyli dzisiaj certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej przedstawicielowi Heron Live Hotel***** w Siennej, który jakością świadczonych usług oraz powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu, zasługuje na najwyższe uznanie.

Dodatkowo, certyfikat Jakości Produktu Turystycznego uzyskał Hotel IBIS STYLES w Nowym Sączu na okres kandydacki do Marki (lipiec 2019 – lipiec 2020). Przez rok ośrodek ten będzie kandydatem i jeśli Kapituła potwierdzi, że spełnia wszystkie standardy – będzie mógł posługiwać się tytułem Sądeckiej Marki Turystycznej.

Kapituła, która ocenia jakość usług w obiektach hotelowych podjęła też decyzję o przedłużeniu ważności Certyfikatów Sądeckiej Marki Turystycznej dla obiektów, którym został nadany w 2016. r. Są to:

– Hotel Klimek**** SPA w Muszynie
– Hotel KRYNICA**** w Krynicy-Zdroju
– Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. JPII w Starym Sączu
– Hotel BESKID**** w Nowym Sączu
– Hotel PANORAMA** w Nowym Sączu

Sądecka Marka Turystyczna jest nie tylko honorowym wyróżnieniem, ale również znakiem najwyższej regionalnej jakości produktu i oferty turystycznej. Dla turystów ma być synonimem dobrego standardu usług. Ma służyć promocji firm turystycznych, poprawie jakości oferty wypoczynkowej oraz promocji Ziemi Sądeckiej i budowie jej dobrego wizerunku w Polsce.

– Sądecka Marka Turystyczna jest nadawana za najwyższą jakość usług turystyczno-hotelarskich – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Kapituła złożona z ekspertów, przez rok obserwowała wasze obiekty i jakość świadczonych w nich usług, pytała o opinie klientów. Podstawowym celem tego konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych i hotelarskich. Cieszy mnie, że przeszli państwo przez okres kandydacki. Wasze hotele są teraz w grupie obiektów, które z powodzeniem można polecać turystom. Cieszy mnie również, że na terenie Sądecczyzny, którą odwiedza coraz więcej polskich i zagranicznych gości, są obiekty świadczące usługi na najwyższym poziomie.

Spotkanie prowadził dr Józef Wojnarowski – współinicjator powstania Sądeckiej Marki Turystycznej, a wzięli w nim udział m.in.: poseł Andrzej Czerwiński, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, szefowie wyróżnionych hoteli i przedstawiciele branży turystycznej.

Warto wiedzieć:
Sądecka Marka Turystyczna jest wyróżnieniem przyznawanym podmiotom turystycznym, które jakością świadczonych usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu, zasługują na najwyższe uznanie. Organizatorami konkursu są: starosta nowosądecki, prezydent miasta Nowego Sącza, Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy prezydencie miasta Nowego Sącza i staroście nowosądeckim, Nowosądecka Izba Turystyczna, Sądecka Organizacja Turystyczna oraz Sądecka Izba Gospodarcza.

Procedura przyznawania Sądeckiej Marki Turystycznej
Procedura przyznawania Marki trwa ponad rok. Rozpoczyna ją zgłoszenia się zainteresowanego obiektu, spotkanie prezentacyjne z przedstawicielami Kapituły oraz Zespołu do spraw Certyfikacji i Jakości Produktu Turystycznego. Na podstawie zebranych danych, następuje wstępna weryfikacja proponowanych produktów. Od tego momentu rozpoczyna się roczny okres oceny. W czasie dwunastu miesięcy oceniana jest jakość obsługi klientów i produktów, ale również ich związanie z Sądecczyzną – jej specyfiką kulturowo-historyczną i przyrodniczą. Związek produktów z regionem jest warunkiem koniecznym.

Roczny etap oceniania przewiduje sprawdzanie oferty na wiele różnych sposobów: wizytacje, rozmowy z klientami, badania ankietowe, bezpośrednie korzystanie z usług itd. Po tym czasie Zespół do spraw Certyfikacji przygotowuje wstępną ocenę podmiotu i oferowanych produktów. Ta ocena przekazywana jest Kapitule Marki, która ostatecznie decyduje o przyznaniu certyfikatu, odrzuceniu kandydata lub przedłużeniu okresu sprawdzającego.

Wręczenie certyfikatów Marki odbywa się w uroczysty sposób, a firmy nimi wyróżnione są szczególnie honorowane w materiałach promocyjnych, na wszelkich imprezach i wydarzeniach organizowanych przez samorządy oraz targach turystycznych, w których uczestniczy Powiat Nowosądecki i miasto Nowy Sącz.

Certyfikaty początkowo były przyznawane na 5 lat obecnie na 3 lata. Po tym czasie wyróżnieni muszą kolejny raz przejść procedurę weryfikacyjną.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska