Przejdź do treści

Ferie na drogach i stokach w podsumowaniu sądeckich policjantów

Sadeccy policjanci na stoku w Krynicy - foto. KMP Nowy Sącz

W ramach akcji „Bezpieczne Ferie” policjanci nie tylko czuwali nad bezpieczeństwem na drogach i stokach Sądecczyzny, ale również organizowali dla wypoczywających na naszym terenie dzieci szereg spotkań i profilaktycznych imprez.

W okresie ferii zimowych policjanci ruchu drogowego czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, sprawdzając m.in. prędkość, trzeźwość kierowców, a także stan techniczny samochodów osobowych i autokarów. Szczególną uwagą zostali objęci kierowcy pojazdów przewożących dzieci i młodzież, dlatego skontrolowano aż 5446 pojazdów oraz 34 autobusy, w tym 12 autokarów zgłoszonych do kontroli przed wyjazdem. W jednym przypadku z uwagi na stan techniczny zatrzymano dowód rejestracyjny i uniemożliwiono dalszą jazdę autobusu.

Funkcjonariusze ujawnili 47 nietrzeźwych kierowców, a także 298 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa i 16 dotyczących niewłaściwego przewozu dzieci.

W czasie ferii na drogach Sądecczyzny doszło do 30 wypadków i 322 kolizji (w roku 2017 – 45 wypadków i 283 kolizji). Jak widać w odniesieniu do przebiegu ferii w roku ubiegłym, w tym roku liczba wypadków znacznie spadła (odnotowano ponad trzydziestoprocentowy spadek).

Zima

Zima – fot. KMP Nowy Sącz

Policjanci koncentrowali się także na bezpieczeństwie pieszych, prowadząc liczne akcje profilaktyczne, rozdając ulotki informacyjne oraz kierując liczne apele, także za pośrednictwem środków masowego przekazu, jak również przekazując je do odczytania w kościołach na Sądecczyźnie. Wszystko po to, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i wszelkimi sposobami zadbać o bezpieczeństwo na Sądecczyźnie.

Ponadto sądeccy policjanci pełnili patrole na stokach w Krynicy-Zdroju, Tyliczu, Wierchomli i Rytrze, gdzie pouczali narciarzy o zasadach bezpieczeństwa zawartych w katalogu FIS. Ujawnili dwóch narciarzy pod wpływem alkoholu (art. 45§2 Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych stokach narciarskich), których ukarano grzywną w postaci mandatu karnego. Na jednym z krynickich stoków odnotowano jeden wypadek (narciarz w trakcie zjazdu najechał na innego użytkownika stoku), podobnie jak na stoku w Wierchomli.

Na wymienionych stokach prowadzono również akcje profilaktyczne, m.in. „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem”, którą to akcję realizowano w Tyliczu przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie lub „Bezpieczna Zima w Dwóch Dolinach”, którą realizowano na stoku w Wierchomli.

Sztandarowym przedsięwzięciem sądeckiej Policji kierowanym do dzieci, są organizowane od 15 lat „Dni Otwarte”. Podobnie jak w latach ubiegłych, również podczas tegorocznych ferii odwiedziło nas kilkaset milusińskich.

/KMP Nowy Sącz