Przejdź do treści

Czy krynickie sanatoria zostaną przekształcone w izolatoria?

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwiek 9 kwietnia wydał polecenie utworzenia pięciu izolatoriów w Krynicy-Zdroju, w których będą mogły przebywać osoby zakażone koronawirusem. 14 kwietnia odbyło się w tej sprawie spotkanie z udziałem m.in.: wice wojewody, burmistrza miasta, prezesa UKŻ oraz dyrektorów szpitali, krynickiego i nowosądeckiego. Izolatoria mają powstać w Continentalu, 20. Szpitalu Wojskowym, Patrii oraz Starym i Nowym Domu Zdrojowym.

Do izolatorium mają być kierowane osoby:

  • Zakażone koronawirusem, ale niewymagające leczenia w szpitalu,
  • u których podejrzewa się zachorowanie (zostały skierowane przez lekarza do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w izolacji poza szpitalem)
  • którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać,
  • którym lekarz zlecił izolację w domu, lecz z innych przyczyn nie mogą poddać się jej w miejscu zamieszkania.

-Gmina w żaden sposób nie była informowana, że zostaną wydane polecenia wojewody, dla szpitali krynickiego i sądeckiego, aby utworzyć izolatoria – mówi burmistrz Piotr Ryba, który podkreśla, że nie jest zwolennikiem lokalizowania takich obiektów na terenie Krynicy-Zdroju.

Poniżej publikujemy oświadczenie burmistrza Krynicy-Zdroju,  w sprawie planów uruchomienia w uzdrowisku izolatoriów dla osób zakażonych koronawirusem.

„Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym powołania na terenie Krynicy-Zdroju izolatoriów. Na spotkaniu obecni byli m.in. I vice wojewoda Zbigniew Starzec, poseł i dyr. Sanatorium Continental Patryk Wicher, prezes UKŻ Wiesław Pióro, dyrektor Szpitala wojskowego płk Romuald Lipski oraz dyrektorzy szpitala sądeckiego Lidia Zelek i krynickiego Sławomir Kmak.

Koncepcja izolatoriów zakłada pobyt w danym obiekcie osób z dodatnim wynikiem Covid-19, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, a nie mogą przebywać w domu. Gmina w żaden sposób nie była informowana, że zostaną wydane polecenia wojewody, dla szpitali krynickiego i sądeckiego, aby utworzyć izolatoria: przez szpital krynicki w Starym Domu Zdrojowym, Nowym Domu Zdrojowym i Patrii oraz przez sądecki szpital w Sanatorium Continental i Szpitalu Wojskowym. Jak tłumaczono, uwagi na władanie przez Skarb Państwa i spółki Skarbu Państwa tymi obiektami doszło do ich wskazania.

Izolatorium ma działać na podstawie umowy pomiędzy szpitalem i obiektem sanatoryjnym, w którym za stronę medyczną ma odpowiadać szpital, a za stronę hotelową sanatorium. Strony podnosiły wiele uwag i wątpliwości do przygotowanych wzorów umów i do zakończenia spotkania nie doszło do ich podpisania.

Na dzień dzisiejszy izolatorium działa w Hotelu „Wyspiański” w Krakowie. Na razie przebywa tam kilkanaście osób, a izolatorium to może przyjąć około 200 osób. Drugie izolatorium w Krakowie jest przygotowane w Hotelu „Alf”. Póki co izolatoria w Krynicy-Zdroju mają otrzymywać świadczenie za gotowość, bez przyjmowania osób chorych.

Jeszcze raz podkreślam, że jako Burmistrz nie jestem zwolennikiem lokalizowania takich obiektów na terenie Krynicy-Zdroju, gdyż najlepszym rozwiązaniem byłoby umiejscawianie takich obiektów przy szpitalach. Ustalenia dotyczące izolatoriów zapadały na szczeblu wojewody, bez jakiegokolwiek udziału Gminy, czy chociażby pytania nas o zdanie i opinię w tej sprawie. Polecenia wojewody posiadają rygor natychmiastowej wykonalności

Jeżeli izolatoria zaczną funkcjonować na terenie Krynicy-Zdroju, choć cały czas mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, to służby, w tym policja i WOT będą obowiązane do zapewnienia izolacji osób chorych od reszty społeczeństwa. Wszystko po to, aby uniemożliwić wydostanie się osób chorych z tych obiektów i zakażania naszych mieszkańców. Otrzymałem zapewnienie, że zachowane zostaną wszelkie niezbędne procedury medyczne i wirusologiczne.

Piotr Ryba”