Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju - foto. Google Street View

Podczas zwołanej dzisiaj specjalnej konferencji prasowej Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Krynickim Centrum Kultury przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

Burmistrz przedstawił wyniki audytu, mającego pokazać rzeczywistą sytuacje finansową Centrum Kultury. Z przeprowadzonej analizy wynika że budżet przewidziany na organizację 52. Festiwalu im Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju został dwukrotnie przekroczony. Piotr Ryba wskazał przypadki nieprawidłowości związanych z rozliczeniem ubiegłorocznego festiwalu. Najbardziej jaskrawe z nich to podpisywanie umów przez byłego dyrektora Centrum Kultury bez wymaganej przy zawieraniu zobowiązań finansowych kontrasygnaty Głównej Księgowej oraz zatwierdzenie do wypłaty 2,1 mln mimo że w budżecie niebyło środków na pokrycie takich zobowiązań.

Piotr Ryba poinformował także, że dzisiaj do Prokuratury Rejonowej w Muszynie, złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z organizacją i rozliczeniem festiwalu/ Przestępstwo to miałoby polegać na przekroczeniu uprawnień i sprowadzeniu niebezpieczeństwa znacznej szkody majątkowej przez nierzetelne prowadzenie dokumentacji a także poświadczenie nieprawdy i fałszowanie dokumentów.