Przejdź do treści

Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba otrzymał wotum zaufania

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju - foto. Google Street View

W poniedziałek, podczas IX sesji Rady Miasta Krynicy-Zdroju, Burmistrz Krynicy-Zdroju otrzymał absolutorium i wotum zaufania.

Za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Piotrowi Rybie głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. W trakcie sesji Rady Miasta odbyła się debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok. Następnie radni głosowali na temat udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 8 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących się.