Przejdź do treści

15-17 MAJA: TRADYCJE I PERSPEKTYWY ROZWOJU KULTURY UZDROWISKOWEJ W KRYNICY-ZDROJU W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM

W dniach od 15-17 maja w hotelu SAOL przy ul. Zdrojowej 16 w Krynicy odbędzie się konferencja pod tytułem: “TRADYCJE I PERSPEKTYWY ROZWOJU KULTURY UZDROWISKOWEJ W KRYNICY-ZDROJU W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM”

Program konferencji:

15 MAJA 2018 (wtorek)

10:30 Otwarcie obrad (prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka, dr Sławomir Dorocki)
10:10 Burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko – Oferta kulturalna uzdrowiska Krynica-Zdrój –
historia i współczesność

SESJA I
UZDROWISKO KRYNICA-ZDRÓJ – JEGO MIEJSCE I ROLA W HISTORII KULTURY
UZDROWISKOWEJ W POLSCE

10:40 Dr hab. Robert Lipelt – „Karpacki Franzensbad”, czyli kilka uwag o rozwoju krynickiego zdroju
w okresie od drugiej poł. XIX w. do wybuchu I wojny światowej
11:00 Dr hab. Mariusz Migała / mgr Beata Skolik – Zastosowanie wody w balneoterapii w poglądach
Michała Zieleniewskiego (1821-1896)
11:20 Mgr Barbara Rucka – Romantyczna strona krynickiego Zakładu Kąpielowego
11:40 Dyskusja
12:20 Dr Matylda Siwek, dr Magdalena Żmuda-Pałka – Oferta turystyczna w przewodnikach po
Krynicy do 1914 r.
12:40 Mgr Magdalena Anna Długosz – Uzdrowiska na Wystawie Higienicznej w Lublinie w 1908 r.
13:00 Dr hab. Jarosław Kita – Krynickie pisma poświęcone sprawom polskich uzdrowisk (do 1939 r.)
13:20 Prof. dr hab. Tomasz Pawelec, dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec – Krynica na łamach
kolorowej prasy międzywojnia. Studium promocji uzdrowiska
13:40 Mgr Ryszard Kruk – Zjazdy lekarzy w Krynicy w latach 1926-1937 – lekarze byli dźwignią kultury
uzdrowiskowej w Krynicy, czy są nią nadal?
14:00 Dr hab. Weronika Wrona-Wolny – Działalność dr. Juliana Zawadowskiego dla rozwoju
uzdrowiska w Krynicy
14:20 Dyskusja
16:00 Mgr Magdalena Krzeszowska, mgr Agata Jarosz – Tradycje teatralne Krynicy
16:20 Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski – Życie muzyczne Krynicy od drugiej poł. XVI w. do
pierwszej wojny światowej
16:40 Malwina Kołt – Życie muzyczne Krynicy (-Zdroju) w XX w. i początkach XXI w.
17:00 Dr Tomasz Walczyk – Historia krynickich zakładów fotograficznych od początków do wybuchu
drugiej wojny światowej
17:20 Dr Marcin Dziedzic – Zakłady fotograficzne w uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej do 1945 r.
17:40 Mgr Bartosz Pasterski – Zespół Uzdrowisk Krośnieńskich
18:00 Dyskusja, zakończenie pierwszego dnia obrad

16 MAJA 2018 (środa)
SESJA II
DAWNE I NOWE FUNKCJE UZDROWISK (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
UZDROWISKA KRYNICA)

10:00 Dr Anetta Bogusława Strawińska – Od dawnych wód po współczesne: resort, spa oraz
wellnes – definicja, typologia oraz funkcje uzdrowiska (ze szczególnym uwzględnieniem Krynicy).
Perspektywa diachroniczna
10:20 Dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita – Potencjał akademicki dla inspiracji samorządów we
wspieraniu rozwoju lokalnego: Małopolskie
10:40 Dypl. inż. mgr Jerzy Sporek – Park zdrojowy jako palimpset
11:00 Dr Łukasz Quirini-Popławski – Rozwój funkcji turystycznej Krynicy-Zdroju w świetle koncepcji
cyklu życia obszaru turystycznego i teorii chaosu
11:20 Dyskusja
12:00 Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy – Szkice z dziwiętnastowiecznych dziejów zakładu
zdrojowo-kąpielowego wód siarczanych w Lubieniu
12:20 Dr Anna Kolasińska – Uwarunkowania funkcjonowania Nordic Walking w ofercie rekreacyjnej
uzdrowiska Krynica-Zdrój
12:40 Dr inż. Joanna Korzeniowska – Współczesne problemy uzdrowisk w aspekcie zanieczyszczenia
powietrza
13:00 Dr Karolina Smętkiewicz – Uniejów uzdrowisko termalne – recepta na sukces i dynamiczny
rozwój lokalny
13:20 Dr hab. Janusz Cwanek – Działalność Ośrodka Naukowo-Badawczego lubelskiej Kliniki Ortopedii
w Iwoniczu Zdroju
13:40 Dr Ewelina Kostrzewska – Nowe Miasto n/Pilicą. Uzdrowisko, spa czy centrum odnowy
duchowej społeczeństwa polskiego doby zaborów
14:00 Dyskusja
17 MAJA 2018 (czwartek)
SESJA III
STUDIA Z HISTORII UZDROWISK EUROPEJSKICH
9:30 Prof. dr hab. Arin Fatma Namal – Survey of thermal and mineral springs in Turkey – Historical
View
9:50 Dr Izabela Spielvogel – Pogańska świątynia dla zmysłów – ogrodowy pawilon kąpielowy doby
baroku i jego recepcja w architekturze uzdrowiskowej
10:10 Dr hab. Peter Čuka – Historyczno-geograficzne etapy rozwoju uzdrowisk na Słowacji
10:30 Dr hab. Romuald M. Łuczyński – Janské Lázně i Lázně Libverda. Arystokratyczne uzdrowiska w
czeskich Sudetach Zachodnich i ich funkcjonowanie w XIX i XX w. (do 1948 r.)
10:50 Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka, mgr Andrzej Syroka – Kreitscha – od rezydencji magnackiej
do współczesnego kurortu
11:10 Mgr Jarosław Pilarek – Mniej znane uzdrowiska na Rugii – krótki rys historyczny
11:30 Dyskusja
12:00 Mgr Monika Noviello – Zasoby wód geotermalnych dzielnicy Bagnoli (Neapol) w kontekście
niewykorzystanego potencjału turystycznego włoskiego regionu Kampania
12:20 Prof. dr hab. Caris-Petra Heidel – Der Wandel des Kurort – und Bäderwesens in Deutschland seit
Anfang des 20. Jahrhunderts unter Betonung der heilkundlichen und sozialmedizinischen Bedeutung
von Kuren – typisches Merkmal noch heutiger deutscher Kurortkultur?
12:40 Dr Marina Lienert – Die Entwicklung der Radonbäder in Europa – eine Erfolgsgeschichte?
13:00 Dr Renata Chrzan – Uzdrowiska na północnym Kaukazie od końca XVIII do XX w.
13:20 Mgr Marcelina Jakimowicz – „Mnożąc siły do pracy”. Masowa turystyka zdrowotna w ZSRR jako
narzędzie wdrażania zasad socjalizmu
13:40 Mgr Agnieszka Kaźmierczak – Potencjał uzdrowiskowy miejscowości Łęknica i Bad Muskau
14:00 Dyskusja i zakończenie obrad

WSTĘP WOLNY