Przejdź do treści

W Krynicy o Funduszach Europejskich

źródło: Biuro Prasowe UMWM
Krynica-Zdrój – polskie Davos, stolica piękna, miasto Nikifora i Kiepury to kolejny po Myślenicach przystanek na letniej trasie Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych unijnym wsparciem zapraszamy w sobotę, 15 czerwca na deptak koło Pijalni Głównej.

Wierzę, że rozmowy z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego i konsultacje ze specjalistami w Mobilnym Punkcie Informacyjnym staną się inspiracją do dalszych działań, a fundusze unijne, które Małopolska będzie miała do dyspozycji po roku 2020, pozwolą na kontynuowanie rozwoju naszego regionu – mówi Łukasz Smółka wicemarszałek województwa małopolskiego

Po pierwsze informacja

Informacji nt. możliwości pozyskania dotacji unijnych udzielać będą specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy między innymi doradzą gdzie szukać dofinansowania na założenie własnego biznesu, kiedy w jak starać się o wsparcie finansowe na rozwój firmy czy dotacje na projekty proekologiczne. Ponadto bezpłatnie doradzą jak przygotować wniosek, prowadzić i rozliczyć projekt.

Szczególnie zapraszamy mieszkańców Krynicy i okolic zainteresowanych dofinansowaniem do szkoleń, kursów językowych, informatycznych czy prawa jazdy oraz osoby planujące wymianę starego pieca w domu lub zainstalowanie OZE.

Kierunek Kariera – rozwiń się

Chcesz podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe? A może planujesz zmienić kierunek swojego rozwoju i odnaleźć się w zupełnie innej branży niż tak, w której dotychczas pracowałeś? Teraz masz doskonałą okazję. W sobotę możesz porozmawiać z doradcą i otrzymać dofinansowanie do szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy czy szkoleń zawodowych.

,,Kierunek Kariera”, to projekt oferujący specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery, czyli: bony szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, językowe, kursy prawa jazdy oraz z inne, nie będące szkoleniami zawodowymi). Możesz skorzystać, jeśli jesteś: osobą pracującą lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników; masz powyżej 25 lat i posiadasz wykształcenie, co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub masz powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie; mieszkasz i pracujesz w Małopolsce.

Dla tych, co wracają

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, realizuje także projekty, w których możliwy jest rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych oraz nowy start osób powracających do Małopolski z zagranicy. Dla nich przygotowano projekt „Nowy Start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Twój Partner w biznesie

W zakresie informacji o Funduszach Europejskich, udzielanych mieszkańcom, znajdą się zarówno propozycje i możliwości wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE, które Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje obecnie, jak też planuje realizować w przyszłości. Będzie możliwość skorzystania z konsultacji w zakresie związanym z dokumentacją konkursową, przygotowaniem biznesplanów, projektów, itp.

Projekt Dobry Czas na Pracę – projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia, niepracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie.
“Dobry Czas na Biznes” dla osób zakładających działalność gospodarczą w wieku 30 lat i więcej
“Lider CSR – zarządzanie wiekiem” dla przedsiębiorców.

Małopolskie bony rozwojowe

Projekt Akademia Menadżera – skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP.
Projekt Dobry Czas na Adaptację do Zmian – w ramach projektu osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub odchodzące z rolnictwa mogą uzyskać wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia.

Pod skrzydłami Tele – Anioła

Nie zabraknie także informacji o Małopolskim Tele-Aniele – projekcie mającym na celu pomoc dla osób niesamodzielnych, które z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego wieku, powinny być objęte stałą opieką.

Mobilny Punkt Informacyjny na krynickim deptaku:

Sobota, 15.06.2019 r. Godz. 9.00-17.00

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dla osób głuchych i niedosłyszących – udział tłumacza polskiego języka migowego oraz wygodne miejsce dla psa przewodnika.

Więcej informacji o Małopolskich Punktach Informacyjnych na stronie: www.fundusze.malopolska.pl/MPILink prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz w wydarzeniu na profilu Facebook Małopolska Fundusze Europejskie

źródło: Biuro Prasowe UMWM