Kobieta w masce medycznej – fot. pixabay.com

Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że od najbliższej soboty (12 września) Nowy Sącz i powiat nowosądecki zostanie przeniesiony do strefy zielonej.

Dla mieszkańców Sądecczyzny oznacza to znacznie mniej dokuczliwe obostrzenia. Nie trzeba będzie już, między innymi nosić maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej. Należy jednak pamiętać, że w zielonej strefie obowiązują także pewne ograniczenia.

Tego przestrzegamy wszędzie:

  • W sklepach należy zakładać rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.
  • Zakazana jest działalność klubów nocnych i dyskotek.
  • W salonach fryzjerskich i kosmetycznych mogą przebywać wyłącznie pracownicy oraz klienci w trakcie zabiegów, ewentualnie opiekunowie klientów.

Nakaz zakrywania ust i nosa:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego;
  • w miejscach ogólnodostępnych – chyba że będzie zachowana odległość 1,5 m;
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
  • w obiektach handlowych lub usługowych;
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są: osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, posiadające zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Szczegółowa lista ograniczeń i nakazów dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/trzy-kolory-bezpieczenstwa

/źródło: Nowy Sącz info