Przejdź do treści

Dzieci w Mochnaczce Niżnej mają nowe boisko!

11 września oddano do użytku wielofunkcyjne boisko wykonane z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Boisko przystosowane jest do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, tenisa ziemnego oraz dwa pola do gry w mini koszykówkę. Na płycie boiska w polach bramkowych do piłki ręcznej umieszczono logo Województwa Małopolskiego oraz herb Krynicy-Zdroju.

W uroczystym otwarciu boiska wziął udział Burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko, który przed przekazaniem kluczy sołtysowi Mochnaczki Niżnej powiedział:

Szkoła w Mochnaczce Niżnej, która jest ważnym ośrodkiem kształcenia i wychowania młodego pokolenia będzie mogła od dzisiaj korzystać z nowoczesnego i przede wszystkim bezpiecznego boiska sportowego. Na początku września oddaliśmy do użytku oddział przedszkolny w Polanach, dziś otwieramy boisko w Mochnaczce Niżnej, to dowód jak dużą wagę przykładamy do rozwoju dzieci w naszych sołectwach.
Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie tego boiska a w szczególności obecnemu sołtysowi Panu Michałowi Trojanowiczowi oraz poprzedniemu gospodarzowi wsi Tomaszowi Kożuchowi, radnemu Józefowi Kurucowi oraz całej Radzie Miejskiej za poparcie decyzji o sfinansowaniu tego przedsięwzięcia, Zarządowi Województwa Małopolskiego na czele z Marszałkiem Jackiem Krupą za przekazanie dotacji oraz wszystkim wykonawcom. Szczególne słowa podziękowania za wsparcie projektu składam dla Pana Leszka Zegzdy.

W ostatnich latach na terenie całej gminy powstały lub zostały zmodernizowane liczne place zabaw, place rekreacyjne, siłownie zewnętrzne, czy właśnie boiska. Infrastruktura ta jest realizowana nie tylko przy wsparciu finansowym, np. z unii europejskiej czy programów rządowych, ale również często finansowane są z własnych środków budżetowych.

Celem realizacji projektu „Małopolskie Boiska” jest przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na przyszkolnych boiskach poprzez wymianę nawierzchni urazogennych, zwiększenie dostępności do podstawowej bazy sportowej i zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu na specjalnie przygotowanej do tego infrastrukturze sportowej, popularyzacja zajęć ruchowych, a tym samym rozwijanie przyszłych talentów sportowych, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół oraz profilaktyka zdrowotna, a także promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Wartość inwestycji to 399 750,00 zł z czego wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Boiska” to 155 634,00 zł. Wkład własny Gminy to 244 116,00 zł (61%). Wykonawcą prac było konsorcjum firm z Krynicy-Zdroju: Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki oraz firma BUD-MAT.

/Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju